Welkom

wil je ook eens kijken op:

Mary's muziek.

  

Ik ben de Deur/de goede Herder

Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.

Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.

Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij.

 

Een psalm van David. (psalm 23)

 De HEERE is mijn Herder,
mij ontbreekt niets.
 Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel,
Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid,
omwille van Zijn Naam.

 Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;
Uw stok en Uw staf,
die vertroosten mij.

 U maakt voor mij de tafel gereed
voor de ogen van mijn tegenstanders;
U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.

Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven.
Ik zal in het huis van de HEERE blijven
tot in lengte van dagen.

Geld / Geloof

pas zei iemand...je zou de loterij maar winnen, zou je dat niet een gevoel geven dat je alles hebt? maar het gevaar schuilt je Jezus er voor kan verlaten. Ik deed al jaren mee aan de postcode loterij, oke won nooit maar het idee het naar 'goede doelen'zou gaan maakte dat ik braaf elke maand bleef betalen. maar die opmerking....het gevaar.... in ene had ik die loterij afgezegd. (heb nu een zelfgekozen goede doel uitgekozen)

ik lees ook nergens...uw geld heeft u behouden....

wel..uw geloof heeft u behouden, b.v.: de vrouw die enkel door het kleed van de Heer aan te raken geloofde dat zij zou genezen, was een daad van geloof.  

en als ik hééééél eerlijk ben, natuurlijk zijn er momenten dat je meer geld zou willen hebben, dat je nét uitkomt met je maandgeld. maarrrrrrrrr....kijk eens aan, ik kan getuigen ik nooit tekort kom! en hoe je het ook ziet, mocht ik tekort komen dan liet de Heer altijd wel toe dat er iemand was die mij hielp.

geloof : je weet er altijd Iemand is Die voor je zorgt, je een dak boven het hoofd hebt, je je kan kleden, kan voeden.en ja...je betalingen kan doen, want wees eens eerlijk... we hebben niet te klagen, toch?

 

 

Vrijgemaakt!

er werd gevraagd: heb jij een tekst uit de bijbel die jou aanspreekt?

jawel, ik heb een tekst:

If the Son set you free, you are free indeed !

als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft,zult u werkelijk vrij zijn

 Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Johannes 8:36

vanuit het engelse lied, Freedom I want...van Trinity.( www.bandtrinity.com )

 

* Heb jij een tekst die je aanspreekt uit de bijbel?

* Waarom spreekt deze tekst je zo aan? 

 

 

http://.com/

 

HET NIEUWE AANBIDDEN - DOOR KEES KRAAYENOORD

Kees Kraayenoord, 41 jaar. Aanbiddingsleider, liedjesschrijver en spreker. Voorganger van Mozaiek0318, een jonge gemeente in Veenendaal.

Terwijl Jezus wat uitrust bij de bron kijkt Hij naar de vrouw die op dit onmogelijke uur water komt putten. Hij vraagt haar om een kopje water. Het is een simpele vraag... Maar zijn woorden zijn als dynamiet en de vrouw weet precies in wat voor problemen ze terecht kan komen wanneer ze met bepaalde mannen praat. Het zou absoluut het beste zijn Hem maar zo snel mogelijk af te wimpelen. Maar deze man is niet zoals alle anderen en zijn woorden zijn een ander soort dynamiet. Hij kent haar leven. Hij kijkt niet alleen naar haar, maar ziet dwars door haar leugens heen. Waar zij problemen ziet, ziet Hij potentie. Zij ziet moeilijkheden, Hij ziet mogelijkheden. En waar zij niet verder komt dan de wet, de sociale gewoonte, de religieuze riten, heeft Jezus het over de bron van ware voldoening en de belofte van eeuwig leven. Het is een van die mooie verhalen die zo veel zeggen over wie Jezus is; over Zijn liefde, Zijn genade, Zijn vergeving en Zijn vermogen om verder te kijken dan onze tekortkomingen en onze dwaasheid en gebrokenheid.

Als Jezus en de vrouw aan het praten zijn – wat op zichzelf al een schokkende gebeurtenis is – dan gebeurt er iets verbazingwekkends. Haar leven is een grote puinhoop – een vijf ex-mannen-puinhoop, een leugenachtige puinhoop. Maar het is de soort puinhoop waarvan iets schitterends gemaakt kan worden. ‘Heer’, zei de vrouw, ‘Nu begrijp ik dat U een profeet bent. Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden.’ Instinctief weet de vrouw dat als ze wil dat dingen in haar leven echt veranderen dit op de één of andere manier te maken heeft met aanbidding, de plaats van God in haar leven.

Voor haar is aanbidding beperkt tot bepaalde plaatsen, gebonden aan gestelde regels en gedefinieerd door bepaalde structuren. De plaats van God in haar leven heeft traditiegetrouw te maken met de plaats waar God ontmoet wilt worden. Maar welke berg is de juiste berg?
Maar Jezus corrigeert haar: ‘Geloof me,’ antwoordde Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden.’

Met Jezus gaat verandering gepaard. Jezus verandert levens, verandert hoop, verandert aanbidding. Niets kan bij het oude blijven wanneer Jezus uitlegt: ... ‘er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, Hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden.’... de Vader zoekt!

We denken dat we aanbidding begrijpen. Als we horen dat er iets bijzonders gebeurd in een bepaalde plaats, dan willen we daar ook heen om iets van de actie mee te krijgen. Wanneer we een muziekstijl horen die ons hart raakt, dan willen we leren
hoe we die geluiden kunnen benaderen. Wanneer we iets nieuws horen, dan willen we de blauwdruk hebben en leren hoe we het zelf moeten spelen. We willen klinken en eruit zien als de laatste populaire worship beweging.
Maar Jezus staat ons niet langer toe om onze focus te richten op bepaalde plaatsen, rituelen, vormen en formules. Ware aanbidding, zegt Hij, gaat om Hem.

Elke keer als Johannes in zijn evangelie het woord ‘waarheid’ gebruikt doet hij dat om Jezus, Zijn persoon, Zijn acties en Zijn bediening te beschrijven. Alsof Johannes ons wilt inprenten dat Jezus ons nooit te ver laat afdwalen van deze waarheid: dat het meest wezenlijke in dit leven God zelf is. Niet rituelen, structuren, geen hoge bergtoppen of diepe dalen, maar God is het doel dat we moeten zoeken en dat is wat ware aanbidding is. ...de Vader zoekt!

Soms denken we dat aanbidding gaat om de stappen die we zetten – het opheffen van onze handen, de progressie van de akkoorden, het belanden op een muzikale bergtop waar we niets anders kunnen doen dan snakken naar adem vanwege de prachtige schoonheid van het uitzicht. En ja, het is goed om te praten over productie, om onze muziek te waarderen en om ons in te spannen voor de zondagochtenden. Maar dit alles is zinloos zonder het juiste hart erachter. Als we ons dit ene simpele ding maar blijven herinneren: dat Jezus alles veranderde aan de manier waarop we aanbidden. Dan zullen we misschien ontdekken dat onze aanbidding op zichzelf al meer mensen naar God trekt.

Misschien is het tijd dat we ons van de bergtop haasten.

heb je een link naar je eigen web-log achtergelaten? dan kom ik je zeker opzoeken! dus zeggen we ...tot ziens?